POLITYKA PRYWATNOŚCI PASARE.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dokument ten wyznacza zasady polityki prywatności na platformie pasare.pl zwanym dalej jako ,,sklep’’. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego pasare.pl jest Julia Stępska wykonująca nierejestrowaną działalność gospodarczą, adres do doręczeń: ul. Reformacja 17G/2, 32-020 Wieliczka, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@pasare.pl, numer tel.: +48 798 060 959, zwana dalej „Administratorem”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administrację platformy są przetwarzane zgodnie z przepisami RPEiR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s. 1), zwanego dalej- RODO.
3. Właściciel platformy zabezpiecza oraz chroni dane osobowy, prowadzi politykę prywatności. Właściciel platformy stosuje specjalne środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym.


ADMINISTRATOR DANYCH
1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.
Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu pasare.pl w przypadku:
1.1. składania Zamówienia w Sklepie w celu wykonania Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),
1.2. skorzystania z Formularza Kontaktowego w celu wysłania wiadomości do Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).
2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.
Usługobiorca podaje w przypadku:
2.1. Zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
2.2. Formularza Kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
3.1. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
3.2. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
8.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
8.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
8.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


zdjęcia:

https://pixabay.com/pl/photos/zorza-polarna-aurora-borealis-7589302/

https://pixabay.com/pl/photos/%C5%BCyrafa-zwierz%C4%99-ssak-drzewo-2191662/

https://pixabay.com/pl/photos/rolnictwo-plantacji-ry%C5%BCu-tajlandia-1807581/

https://pixabay.com/pl/photos/valley-monument-pustynia-droga-5499156/

https://pixabay.com/pl/photos/amazonka-las-natura-drzewa-outdoor-4769367/

https://pixabay.com/pl/photos/petra-ad-deir-%C5%9Bwiatowe-dziedzictwo-6294051/

https://pixabay.com/pl/photos/guilin-g%C3%B3ry-krajobraz-p%C5%82yw-chiny-1029103/

https://pixabay.com/pl/photos/staro%C5%BCytny-architektura-budynek-5302626/

https://pixabay.com/pl/photos/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-santorini-d-grecja-wyspa-2020258/

https://pixabay.com/pl/photos/peru-machu-picchu-machu-do-inka-5761765/

https://pixabay.com/pl/photos/rumunia-g%C3%B3ry-niebo-chmury-dolina-1906010/

https://pixabay.com/pl/photos/fuji-uchwyt-pagoda-japonia-g%C3%B3ra-1897715/

https://pixabay.com/pl/photos/czarnog%C3%B3ra-morze-niebieski-ocean-384050/

https://pixabay.com/pl/photos/czarnog%C3%B3ra-morze-niebieski-ocean-384050/